Spuszczel pospolity (spuszczel domowy)

Spuszczel pospolity to z całą pewnością najgroźniejszy szkodnik drewna, które można spotkać na terytorium Polski. Owad ten jest zaliczany do rodziny kózkowatych, pośród której wyróżnia się 20 tysięcy gatunków owadów na całym świecie. Spuszczel występuje na obszarze praktycznie całej Europy, a ponadto w Ameryce Południowej i Północnej oraz w Afryce i Azji. Są to szkodniki żerujące wyłącznie na drewnie obrobionym, czyli używanym na etapie budowy domu lub prowadzenia prac remontowych, i tak też w przeważającej większości trafiają do naszych domów.

Okres rozmnażania spuszczela przypada na lato (czerwiec-sierpień), aczkolwiek w sprzyjających warunkach atmosferycznych okres rozrodczy tych owadów może trwać praktycznie przez cały rok. Samica składa od 150 do 200 jaj, z których w czasie od 5 do 15 dniu wylęgają się larwy spuszczela pospolitego. Następnie wspomniane larwy wgryzają się w drewno, żerują, drążąc korytarze i doprowadzają do dewastacji drewna. Czas żerowania larw spuszczela pospolitego w drewnie może trwać nawet kilka lat, podczas których mogą wyrządzić naprawdę poważne szkody poprzez osłabienie struktury drewnianych elementów konstrukcyjnych budynków i innych elementów. W dorosłym stadium rozwoju spuszczel pospolity przyjmuje postać chrząszcza, który charakteryzuje się wydłużonym, delikatnie spłaszczonym ciałem o czarnej, ciemnobrązowej lub brunatnej barwie. W stosunku do larwy czas życia dorosłej postaci spuszczela jest krótki, ponieważ zazwyczaj wynosi on nie więcej niż 25 dni.

Ciekawe strony o spuszczelu pospolitym:

Spuszczel pospolity zdjęcia